Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

memyself
Reposted frombluuu bluuu vialulunoire lulunoire
memyself
Reposted fromworst-case worst-case vialulunoire lulunoire

August 07 2017

memyself
4777 3c35 500
Reposted frompesy pesy viakostkaczekolady kostkaczekolady
memyself
Nie jestem sama
Powiedziałam do siebie
Znalazłam mój dom
— Coconut Tree
Reposted fromiamstrong iamstrong vianataliana nataliana

August 06 2017

memyself
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
memyself
6049 0b21
Reposted fromoutoflove outoflove vianataliana nataliana
memyself
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg vianataliana nataliana
memyself
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianataliana nataliana
memyself
9669 0086
Reposted fromsassenach sassenach vianataliana nataliana
memyself
Zasypiać codziennie mając Ciebie obok, z Twoją  ręką gdzieś w moich włosach, czując Twoje ciepło.  Budzić się w Twoich objęciach, przytulać długo, aż któreś z nas przyniesie kawę pachnącą kardamonem. Zatrzymywać się w ciągu dnia po buziaka albo dwa. Wracać do naszego domu, w którym na mnie czekasz.  Przytulać się, często i długo. Dzielić z Tobą myśli, nawet te najbardziej bezsensowne. Jeść o północy i całować się w kuchni.  Zabawne, że największe marzenia mogą stać się codziennością. Zabawne, jak wiele szczęścia może ona dawać. 
Cztery Wieki Pozniej
memyself
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasysia sysia
memyself
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
Reposted fromlovvie lovvie viasysia sysia
memyself
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianataliana nataliana
memyself
Reposted fromsapnai sapnai viatake-care take-care
memyself
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viaasylopath asylopath
memyself
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viaasylopath asylopath
memyself
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaasylopath asylopath

July 12 2017

memyself
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viaasylopath asylopath
memyself
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl