Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

memyself
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabezsenna bezsenna
memyself
memyself
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viapastelove pastelove
memyself
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viainyou inyou
memyself
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
Reposted frompijanapowietrzem pijanapowietrzem viainyou inyou

May 21 2017

memyself
6121 7007
memyself
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viawiks wiks

May 18 2017

2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viawiks wiks
memyself
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viamoai moai

May 13 2017

memyself
Reposted fromlivela livela via12czerwca 12czerwca
memyself
Duchy to wspomnienia, a my je nosimy w sobie, bo ci, których kochamy, nie opuszczają świata.
— Cassandra Clare: "Miasto Niebiańskiego Ognia"
Reposted frompensieve pensieve via12czerwca 12czerwca
memyself
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viahindsight hindsight
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica via12czerwca 12czerwca
memyself

Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.

— Piotr C. "Brud"
memyself
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja via12czerwca 12czerwca
memyself
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viatoniewszystko toniewszystko

May 12 2017

memyself
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
memyself
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
memyself
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaMissMurder MissMurder
memyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl