Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

memyself
3378 e7db 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamoai moai
memyself
4733 e11b 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamoai moai

October 05 2017

5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaasylopath asylopath

September 28 2017

memyself

September 02 2017

memyself
memyself
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaRedPenny RedPenny
memyself
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
memyself
7973 7699 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
0167 fef9
Reposted fromskrzacik skrzacik viamoai moai

August 08 2017

memyself
Reposted frombluuu bluuu vialulunoire lulunoire
memyself
Reposted fromworst-case worst-case vialulunoire lulunoire

August 07 2017

memyself
4777 3c35 500
Reposted frompesy pesy viakostkaczekolady kostkaczekolady
memyself
Nie jestem sama
Powiedziałam do siebie
Znalazłam mój dom
— Coconut Tree
Reposted fromiamstrong iamstrong vianataliana nataliana

August 06 2017

memyself
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
memyself
6049 0b21
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianataliana nataliana
memyself
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg vianataliana nataliana
memyself
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianataliana nataliana
memyself
9669 0086
Reposted fromambermoon ambermoon vianataliana nataliana
memyself
Zasypiać codziennie mając Ciebie obok, z Twoją  ręką gdzieś w moich włosach, czując Twoje ciepło.  Budzić się w Twoich objęciach, przytulać długo, aż któreś z nas przyniesie kawę pachnącą kardamonem. Zatrzymywać się w ciągu dnia po buziaka albo dwa. Wracać do naszego domu, w którym na mnie czekasz.  Przytulać się, często i długo. Dzielić z Tobą myśli, nawet te najbardziej bezsensowne. Jeść o północy i całować się w kuchni.  Zabawne, że największe marzenia mogą stać się codziennością. Zabawne, jak wiele szczęścia może ona dawać. 
Cztery Wieki Pozniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl